HUR GÅR DET TILL?

Var 14:e dag lämnas verifikaten till Ekonomijouren, antingen via:

 

• Avlämningsplats i centrala Umeå
• Posten, Bussgods etc
• eller personligen vid överenskommen mötesplats
 

Har du ett litet företag med få verifikat, kan dessa lämnas i början av varje månad

När det gäller kundfakturering, lämnas fakturaunderlaget på valfritt sätt enligt ovan, eller via e-post