Vill Du ägna dig mer åt kärnverksamheten – koncentrera Dig på att arbeta med det Du startade Ditt företag för? Jag kan ta hand om allt från löpande bokföring och löner till kundfakturering och reskontrahantering.
  Har Du en kartong med företagets alla fakturor, kvitton mm? Jag får ordning på kartongens innehåll, sätter in i pärmar och bokför.
Sköter Du den löpande bokföringen själv? Jag hjälper Dig stämma av och knyta ihop allt till bokslut och deklaration.

 

Driver Du en verksamhet som gör det svårt att lämna bort verifikaten? Då kan jag komma regelbundet och sköta bokföringen på plats.
  Bor Du långt bort? Inga problem! Posten finns fortfarande och dessutom finns fax, e-post och telefon.

Vill Du ha hjälp med allt, eller vissa delar? Läs vidare på hemsidan och kontakta mig, så ska vi hitta en lösning som passar Dina behov.

Välkommen till
 
och Susanne Granberg!